Berle / The Crutch

RISD-Barbara Sculpture Show, Providence 2011

Tuto performance jsem připravil pro jednu sochařskou výstavu v Providenc v USA v roce 2011. Název je odvozen od tématu hry, kterou jsem hrál s návštěvníky vernisáže. Použil jsem k tomu jeden z vystavených objektů, který nemohl sám o sobě stát…

EN

This performance I prepared for one sculpture exhibition in Providence, US in 2011. The name is derived from topic of a game which I played with opening visitors. I use for this game one of the exhibited object which can not stand…