Best Of Better

Galerie 207, 2009

Best Of Better je projektem koncipovaným přímo pro prostor Galerie 207. Jeho ústřední úloha je zjistit do jaké míry je možno chápat význam obrazu v závislosti na prostředí, se kterým koresponduje. Nejedná se o obrazy instalované v galerijním prostoru, ale o prostor komplexně, ve kterém je možno s obrazy manipulovat a tím měnit vizuální pole beze změny původního významu. Obrazy fungující jako prostorové instrumenty, lze v tomto kontextu s nadsázkou nazvat jakousi formou vizuální hádanky. Ze svébytných ilustrací v knize Abeceda dobrého bydlení (1970) je převzata vizualita, převedená podle kót, z náčrtu v půdoryse do skutečné velikosti.

EN

Best of better is a project conceived for Gallery 207. His main task is to find how much depends the meaning of painting on the surrounding it corresponds with. It is not about installation of paintings in gallery space, but about the space as a complex, in which we can manipulate with paintings and change visual sphere without a change of original context. Paintings functioning as a space instruments, could be understood  as a kind of visual puzzle. A visual form is up taken from book Alphabet of good housing(1970). Shapes are taken from a cot of schema of ground-plan in a real size.