Deník / Diary

Byt / The Apartment, 2013

Falvai Matyas – Spisovatel / Writer, 2013

Videa vznikla během mého rezidentního pobytu v Budapešti. Reakcí na nové prostředí může být částečně zdůvodněna deníková forma záznamu, která pro mě není úplně typická. Typické je však její použití. Deník je svým autorem pořizován zejména pro zaznamenání specifické situace, místa a času. Mé sdělení ale neobsahuje žádné z těchto důležitých informací.

EN

Those works are based on a record of a specific time period which I spent on a specific place. Character of this videos is derived from a diary form where is important record of a concrete situation, time and place. My message is neverthe- less without these important signs. I play a game with a viewer about what can be truth and what is just a fake construction.