Dozvuk / Reverberation

Galerie Kostka, Praha 2013

spolupráce: Martin Hrubý
kurátor: Karina Kottová

Název projektu je odvozen od akustického jevu souvisejícího s fenoménem ozvěny. Zatím co ozvěna vzniká odražením zvuku od překážky vzdálené nejméně 17 metrů, dozvukem či dozníváním jsou pojmenovány situace, které jsou s odrazem zvuku spojeny v prostoru, který nesplňuje tato kritéria. Autoři tento fenomén zkoumají ve specifickém prostoru Galerie Kostka. Výsledkem je velkoformátová nástěnná malba.

EN

cooperation: Martin Hrubý
curated by Karina Kottová

The exhibition title Reverberation is derived from an acoustic effect related to echo. However, while echo emerges from a rebound of sound from a barrier in a distance of at least 17 meters, reverberation stands for situations where the rebound of sound does not meet these functional criteria. The exhibition project applies this phenomenon on the specific cube shape of The Kostka Gallery, resulting in a large scale mural painting.