Finální řez / Final Cut

Klatovy – Luby, 2010

Toto video zachycuje aktéra, který nepřiměřeným způsobem zcizí jízdní kolo. Dotýká se tak i otázky o odpovědnosti jedince za podobu veřejného prostoru.

EN

This video shows the actor who unreasonably steals a bike. It touches well as question about individual responsibility of how works public space.