Jsem, protože můj otec měl orgasmus / I Am Because My Father Had Orgasm

Sequence 01, 2012-2014

Sequence 02, 2012-2014

Nejprve vznikl obraz – artefakt, následně byla realizována výstava – prezentace a poté vytvořena její dokumentace – reprezentace. Video-dokumentace výstavy představovala závěrečný a také jediný výstup tohoto projektu, se kterým byl divák konfrontován.

speciální poděkování: Jakub Jurásek

EN

The painting was created first – an artifact, then an exhibition – presentation and then created the documentation – representation. Video documentation of the exhibition represented the final and the only output of this project with which a viewer was confronted by.

special thanks to Jakub Jurásek