Intermediální konfrontace / Intermedia confrontation

2009

Natočil jsem jednu z mých maleb od shora dolů. Na obraze jsou jen dvě vertikální plochy, takže pohyb je neznatelný a film vypadá jako statická kompozice.

EN

I filmed one of my painting from up to down. On the painting are just two vertical spaces so the move is invisible and looks like static composition.