Jiřina Štípková: Teta z Plzence / Aunt from Plzenec

Galerie Pavilon, 2010

Výstavní projekt pro galerii Pavilon se týkal nosnosti jednoho konkrétního obrazu, žánrové krajinomalby z 50. let, jejíž autor je nositelem stejného příjmení jako Vladimír Houdek. Proto jsem poprosil Vladimíra, aby se mi jedním úderem pokusil obraz prorazit o hlavu. Tímto gestem jsme se oba, každý z jiného úhlu, pokusili vyrovnat s odkazem této tendenční malby.  Na výstavě byl vystaven poškozený obraz a videozáznam akce. Obraz jsem obdržel darem od sestry mojí babičky, podle které byla výstava také pojmenována.

EN

The exhibition at The Pavilon Gallery was connected to the one particular painting which was a genre landscape painting from 50s. The lastname of a painter which made this work was Houdek. That‘s why I asked Vladimir Houdek to try broke this painting by my head. By this gesture we both tried to understand a message of this tendentious painting. Each from a different angle. At the exhibition was exposed damaged painting and video record of the attempt. The painting I received as a gift from my grandmother‘s sister. By her was  the exhibition also named.