Bez názvu / No Title

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 2010

Toto video bylo natočeno v Museu Boijmans van Beuningen v Rotterdamu (NL). Herec je návštěvník (umělec, já), který se konfrontuje s vystavenými uměleckými pracemi. Pohyb v sobě spojuje potlesk, nejistotu v kolenou a masturbaci prostřednictvím uměleckého artefaktu.

EN

This movie was filmed in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (Nl). The actor is a visitor (artist, me) which confronts presented art works. The movement itself combines applause, uncertainty in the knees and masturbation via art artifact.