Petr Krátký a Jan Zdvořák

Galerie Klatovy Klenová – Kostel sv.Vavřince, 2009


Petr Krátký a Jan Zdvořák připravili pro kostel sv. Vavřince monumentální obrazovou instalaci spočívající především v konfrontaci obrazů jako objektů v konkrétním prostoru. Mezi nimi rozehrávají dialog, který má zjistit do jaké míry je možné manipulovat s obrazem, recyklovat umělecké artefakty a dávat jim nové obsahy bez ztráty původních. Reinterpretují téma obrazů a vytvářejí pro ně odlišnou formu. Bilancují na pomezí různých přístupů a nechávají vznikat platformu jejich syntézy. Za tímto účelem představují 140 obrazů od 42 autorů (převážně zástupců nejmladší generace zabývající se malbou).

EN

Petr Krátký and Jan Zdvorák present 140 paintings fro 42 authors. The exhibition attempts to learn to which extent it is possible to manipulate with painting, to recycle art artifacts and to insert new meanings without losing the previous ones.