74°C

Plavání / Swimming, 2010

Výtahy / Elevators, 2010

spolupráce: Martin Hrubý, Viktor Čech
speciální poděkování: Radim Labuda

Projekt 74°C byl realizován pro Národní technickou knihovnu v Praze. Bylo nám umožněno pracovat jak s institucí, fondem, tak i s její novou budovou. Vznikla kolekce videoperformancí , která se mimo jiné dotýká například křehké hranice mezi návštěvníkem a reálným provozem zařízení.

EN

cooperation: Martin Hrubý, Viktor Čech
special thanks to Radim Labuda

Project 74 °C was realized for the National Technical Library in Prague. We were working with institution, fund and also with new building. We created a collection of site-specific videoperformances which were also about delicate line between real function issues and visitor´s rules.