Stop Motion

Galerie Kabinet, Brno 5.3.-17.4.2013


kurátor: Martin Mazanec
speciální poděkování: Roman Štětina

Výstava prezentuje dvě videa (Timeline, 2010 a Swing, 2011), které spojuje jejich zájem o působení pohyblivého obrazu statickým dojmem tak, aby i nadále splňoval požadavky plnohodnotného filmového formátu. Důležitou roli v celkovém vyznění sehrává i způsob instalace, který do středového prostoru galerie umisťuje 3 metry široký panel, na kterém se čelem ke vchodu promítá video Timeline, jehož průběh je zpomalen tak, aby odpovídal celkovému času trvání výstavy. Na druhé straně panelu je promítáno video Swing.
Timeline kompaktně přichyceno k formátu výstavy, pomalu naplňující čas a naproti tomu reálný děj rozpadající se do fragmentů, na první pohled vypadající jako opakování jednoho motivu stále dokola, zaseklého v bezčasí…

EN
curated by Martin Mazanec
special thanks to Roman Štětina

The exhibition presented two videos (Timeline, 2010, Swing, 2011). They combined their interest in static impression as to continue meet the requirements of a full-fledged film format. An important role in the overall meaning played also the installation method. In the central gallery space was placed 3 meters wide panel on which was projected video Timeline. Its duration was slowed down to match the total time of the exhibition. On the other side of the panel was projected video Swing.

Timeline compactly attached to the format of the exhibition and on the other side the real story disintegrating into fragments, at first glance looked like a repetition of one motif.