Žena s vlkem / Woman With A Wolf

Galerie Jelení, 27.10.2012-22.11.2012

kurátor: Viktor Čech

Ve svém výstavním projektu pro galerii Jelení Petr Krátký podrobuje jisté analýze celou svoji dosavadní tvůrčí činnost a v kombinaci syntézy jím doposavad využitých vyjadřovacích prostředků a poodhalení soukromých východisek, odkazujících až do doby jeho dětství, vytváří doposud nejkomplexnější náhled na svoji tvorbu.

EN

curated by Viktor Čech

In his exhibition project for the Jelení gallery Petr Krátký analyses his entire work and in the combination of synthesis, his so far used means of expression. He also slightly uncovers his private groundwork refering to his childhood and it all together creates the most complex perspective on his work so far.

// ]]>